Menüü

Termiline töötlemine

 

Kataloog >> Seadmed >> Termiline töötlemine

 


Liha- ja kalatoodete tootmise täislahendus - kuumutamine, suitsutamine, keetmine, jahutamine

Madalsurveauruga töötavad seadmed

Toodangu ühtlane küpsetus pöörleva raami kõigil korrustel

Kiire ja tõhus külma õhu või õhu ning vee kombineeritud meetod

Liha- ja kalatoodete fermenteerimine, järelvalmimine, laagerdamine

Mahuga 200, 300, 400, 600, 800 ja 1000 liitrit

Hakkepuiduga, prussiga, vedela suitsuga töötavad